Om det veterinære cancerregister

Formålet med Dansk Veterinært Cancerregister er at undersøge, forske i og oplyse om forekomsten,  af kræft hos hunde og katte i Danmark. 

Danske dyrlæger kan indberette kræfttilfælde hos hunde og katte ved at logge på registeret her.

De indberettede anonymiserede kræfttilfælde samles i en database på en beskyttet server på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. De indsamlede data giver mulighed for at undersøge forekomsten af kræft hos hunde og katte under danske forhold, herunder de forskellige kræftformers forekomst, diagnostik og behandling, racemæssige fordeling, kønsmæssige fordeling og geografiske fordeling. Forskningen formidles løbende i nyhedsbreve, præsenteres ved nationale og internationale kongresser og publiceres i videnskabelige tidsskrifter.

Dansk Veterinært Cancerregister giver danske dyrlæger et forbedret fundament for rådgivning af ejere til kræftramte danske hunde og katte. Samtidig bidrager det til forskningsbaseret uddannelse af dyrlægestuderende. 

Dansk Veterinært Cancerregister blev oprettet i maj 2005, som en del af et PhD projekt ved daværende Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme, Den Kongelige Veterinær-og Landbohøjskole. I dag hører Dansk Veterinært Cancer Register til ved Institut for Klinisk Veterinærmedicin, afdeling for Veterinær Onkologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Dansk Veterinært Cancerregisters hjemmeside giver desuden dyrlæger og andre interesserede adgang til information om kræft hos hunde og katte.

Hvis du er interesseret i mere information eller i at støtte Dansk Veterinært Cancerregister økonomisk kan du skrive til os på vetcancer@sund.ku.dk

Kontakt

Dansk Veterinært Cancer Register
Institut for Klinisk Veterinærmedicin
Københavns Universitet
Dyrlægevej 16, 1870 Frederiksberg C

vetcancer@sund.ku.dk