Publikationer og indlæg til kongresser og symposier

Danske publikationer

Informationsartikel om registeret, samt opfordring til dyrlægerne om at deltage i indberetningen af tilfælde af kræft hos hunde og katte i Danmark. 

Hunden

Informationsartikel om registeret. Oplysning til hundeejere omkring registeret i forbindelse med præsentation af registeret ved Dansk Kennel Klubs årlige møde ”Viden på bordet” om den seneste forskning omkring hunde og avlsarbejdet. 

SHARE Synergy in Human and Animal Research.

Et strategisk forsknings-initiativ fra Det Biovidenskabelige fakultet, med et primært fokus på dyremodeller og synergien i forskningen indenfor human og veterinær sygdom.
Dansk Veterinært Cancerregister var repræsenteret både ved SHARE symposiet i november 2007 og konference-delen omkring “Synergy in Human and Animal Research” ved den første fælles konference med European Society of Veterinary Oncology (ESVONC) and The Veterinary Cancer Society (VCS) i 2008.
Her blev præsenteret et indlæg om tumores lokalisation hos hunde og mennesker, samt en poster om mammaetumores hos hunde, med data fra registeret.  

ESVONC - European Society of Veterinary Oncology

Europæisk sammenslutning af dyrlæger som beskæftiger sig med kræft hos dyr. Foreningen afholder årligt en kongres hvor de seneste forskningsresultater indenfor dette felt præsenteres.

Det veterinære cancerregister i Danmark blev præsenteret ved kongressen i april 2005.  

Der blev givet en ny præsentation ved kongressen i marts 2007. 

Abildgaard Symposiet

Er en årlig tilbagevendende begivenhed på Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole. Her præsenterer de igangværende PhD-studerende deres projekter. Desuden inviteres der indlægsholdere udefra, det kan være fra udlandet eller fra den humane sektor. Ved denne lejlighed deltager både dyrlæger og forskere fra både ind og udland.

Projektet som omhandler det veterinære cancerregister blev præsenteret ved symposiet i 2005 og der vil blive præsenteret opdaterede data ved det kommende symposium 24. -25. august i år.  

ISVEE - International Symposium for Veterinary Epidemiology and Economics

En verdenskongres der finder sted hvert 4. år og som tiltrækker epidemiologer (dvs. folk der arbejder med forskning i sygdomme på populationsniveau) der arbejder indenfor det veterinære felt.

Projektet vil blive præsenteret på denne kongres 6.-11. august 2006. 

SVEPM - Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine. 

En årlig kongres for epidemiologer i Europa. En validering af data fra projektet blev præsenteret som en poster ved kongressen i Helsinki, marts 2007.