Oplysning om dataindsamling og privatlivspolitik

Efter reglerne i persondataforordningen skal Københavns Universitet som dataansvarlig informere alle registrerede personer om deres rettigheder i forbindelse med behandling af oplysninger.
Dansk Veterinært Cancerregister har pligt til her via hjemmesiden at oplyse om indsamling af data, ide de indsamlede oplysninger anvendes til forskning. Dette i henhold til artikel 14, stk. 5, b) i Databeskyttelsesforordningen (GDPR).
Der henvises i øvrigt til privatlivspolitikken på Københavns Universitet.

Dansk Veterinært Cancerregister indsamler persondata via danske dyrlægers indberetning af tilfælde af kræft hos hunde og katte i Danmark. Informationerne samles i et register.

Registrets formål er, ved hjælp af de indsamlede data, at undersøge de forskellige kræftformers prævalens, racemæssig fordeling, kønsmæssig fordeling, geografisk fordeling, miljømæssige forhold, samt antallet af cancertilfælde der medicinsk eller kirurgisk potentielt kan behandles.

Et register som dette vil give dyrlæger et solidt fundament for rådgivning af ejere til kræftramte dyr, samt være et uvurderligt redskab i den fremtidige forskning indenfor cancerområdet.

Dyrlægernes indberetning omfatter chipnummer og journalnummer som kan henvises til ejeren.
Oplysningerne registreres med henblik på at kunne fremsøge yderligere data til brug for fremtidig forskning.

Oplysningerne slettes ikke men opbevares til brug for fremtidig forskning.

Persondata i form af chip- og journalnummer deles ikke med andre udenfor Københavns Universitet.

Dyrlæger har via eget log in adgang til at tilgå egne indberetninger.

Det er ikke muligt at give indsigt i de oplysninger, som er registreret i forbindelse med projektet, da reglerne om indsigt i persondata efter persondataforordningens artikel 15 ikke gælder for forskningsdata.
Det står i den danske databeskyttelseslovs § 22, stk. 5, at retten til indsigt ikke gælder, hvis oplysningerne udelukkende behandles i videnskabeligt eller statistisk øjemed.