Finansiering

Der er ud over de statslige midler i forbindelse med PhD-projektet givet økonomisk tilskud og støtte til Dansk Veterinært Cancerregister og den tilhørende forskning fra: